Bestyrelse

 Herunder kan du se hvem der sidder i bestyrelsen samt kontaktoplysninger.

Bent Bruun (formand)  
Guldagervej 17  
6670 Holsted

Mo. 20 43 14 88
Per Mikkelsen  
Skelhøjvej 7  
6800 Varde

Mo. 26 29 84 77
Ole Løvlund Bach              
Plantagevej 1              
6752 Glejbjerg

Mo. 61 79 80 63
Henning Knudsen
Hillerup Engevej 7  
6760 Ribe
Mo. 20 47 14 95
Erik K. Thomsen 
Gl. Landevej 77 
6800 Varde

Mo. 20 60 08 16
Driftsleder:
Jens Clausen     
Ndr. Boulevare 95,  
6800 Varde  
Tlf. 73 74 21 28
Mo. 23 36 89 70
jhc@lrs.dk
Kasserer:
Laila Kubel   
Ndr. Boulevard 95 
6800 Varde   

Tlf. 73 74 21 19

lkm@lrs.dk